• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

X-sentrisk

Da Nordea Liv og Skanska Eiendomsutvikling utlyste en begrenset konkurranse om å utvikle en volumstudie/ideprosjekt for utnyttelse av tomten Kokstadveien 4 til næringsformål, var Og Arkitekter et av tre arkitektkontorer som ble invitert til å delta. Oppdragsgivers visjon var: Skape fremtidens arena hvor nye generasjoners krav og behov, fremtidens teknologi, bedrifters endringsbehov og utnyttelse av nettverk er i varetatt for å skape produktive arbeidsplasser og god utnyttelse av alle ressurser.

Vi har utviklet et konsept hvor bygget er satt sammen av to bygningskropper med kontorer, koblet sammen via en rotunde med fellesarealer som inneholder mange av fellesfunksjonene i bygget. Det er to underetasjer med parkering og sykkelparkering, teknisk rom, garderober og treningsrom. De fire etasjene med kontorer i den første bygningskroppen har servicefunksjoner og sirkulasjonspunkter i hver ende. Et konferansesenter i femte etasje tjener som et skille mellom de to kroppene og gir adgang til en delvis overbygd takterasse. De to øverste etasjene med vil gi muligheter for å tilby mer eksklusive kontorlokaler.

Ved å plassere fellesarealene i midten av bygget, sørges det for at dagslyset og den gode utsikten går til arbeidsplassene. Plasseringen av fellesarealer er også gunstig med tanke på ernergiklassifisering, (BREEAM) og det er også gunstig med tanke på å ha flere ulike leietakere.

For å utvikle bygget i tråd med prinsippene rundt Co-Working, illustreres det et konsept der små bedrifter, enkeltpersoner og leietakere i et Co-working kollektiv kan jobbe sammen. Etterhvert som en bedrift vokser og trenger mer plass, kan de flytte høyere opp i bygget. Fjerde etasje kan tilrettelegges for èn enkelt leietaker, mens sjette og syvende etasje kan samlet leies ut til èn enkelt leietaker. Arealene i kjernen av bygget går fra å være offentlige steder tilgjengelig for alle, til å bli mer halvprivate steder for færre men større leietakere oppover i etasjene. I de øverste etasjene kan man gjøre kjernen i midten om til et fellesareal som er forbeholdt en enkelt leietaker.

Rotunden i hjertet av bygget setter premissene for interaksjon mellom bedrifter og individuelle leietakere. For å effektivisere bygningen vil de store møterommene være plassert nær kjernen med fellesarealer. På denne måten kan disse brukes av flere leietakere via et online bookingsystem. Dette redusererer behovet for store møterom internt hos leietakerne og gjør det lettere å benytte seg av fellesfunksjoner som kjøkken, servering, etc. En stor trapp utgjør hovedkommunikasjonen i arealet ved rotunden.

Konseptet ble utarbeidet i samarbeid med vår partner HOK.