• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Varden skole

Med sine 6500 nye og rehabiliterte kvadratmetere står Varden skole nå fram i ny form. Eksisterende hovedfløy fra sekstitallet er bevart og kombinert med et helt nytt skoleanlegg som til sammen skal huse 350 elever.

Nybygget er bygget som passivhus og inkluderer både bergvarme fra grunnen og kombinerte solcellepaneler og solfangere på tak. Eksisterende fløy er rehabilitert og har passivhusstandard.

Stikkordet for skoleanlegget er «holdbart», noe som har resultert i et unikt skoleanlegg der det kun er benyttet holdbare og robuste overflatematerialer fra innside til utside. Utvendig er det benyttet norskprodusert tegl som fargemessig skal stå i stil med de naturskjønne omgivelsene og eksisterende murbygg. Boksene er kledd i Steniplater der skolens opprinnelige sekstitallsfarger er trukket inn i fargepaletten, og eksisterende bygg er tilbakeført til sine opprinnelige farger. Innvendig er alle elev- og fellesarealer kledd i robust askepanel og kryssfiner kombinert med farger inspirert av sekstitallets fargepalett. Innvendige fellesarealer har en fargepalett som går igjen i eksteriør og i utomhusanlegg. Til sammen gir dette et skoleanlegg med et helhetlig uttrykk og som allerede har vist seg å være et populært oppholdssted for både elever og beboerne ved Varden.

Foto: luminate.no