• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Vårheia mulighetsstudie

Og Arkitekter og Nord Arkitekter har sammen utarbeidet en visjon for et fremtidsrettet boområde med identitet i Indre Arna. Prosjektet var et parallelloppdrag gitt av Bergen kommune, og var ferdigstillt i januar 2012.

På bakgrunn av en situasjonsanalyse og en kartlegging av områdets potensiale og utfordringer utmerker det seg noen optimale byggefelter. Mellom de fire store byggefeltene utpeker det seg et senterområde, hvorfra en stor del av områdets næring, fellesfunksjoner, institusjoner og skoler foreslås etablert.

Det tradisjonelle vestlandske klyngetun danner grunnlag for designparametrene for byggefeltene. Her fokuseres det på dannelsen av “livsløpstun”, fellesrom, trafikksikre områder og på å skape små tette bebyggelser tett på naturen, som vil tiltale flere samfunnsgrupper.