• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Trollskogen barnehage Alversund

Oppdraget gikk ut på å lage et tilbygg til eksisterende barnehage. Tilbygget skulle supplementere barnehagens innendørs fellesareal, og medførte ingen økning i antall ansatte eller barn i barnehagen.

Barnehagen er opprinnelig prosjektert av Trygge Barnehager AS, som har utviklet barnehagekonsepter over hele landet. Tilbygget får et samlet areal på ca 85 m², og består av fellesrom og to nye toalettrom.

Prosjektet er gjort i totalentreprise med Walde Entreprenør.