• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Stranda skule

Eksisterende 1-7 skole for ca 100 elever er bygget ut til 1-7 skole for inntil 350 elever, med volleyballhall. Anlegget, i hovedsak volleyballhallen med noen av skolefunksjonene, skal også fungere som storstue for befolkningen i Stranda skolekrets. I konkurransen skulle skolen bygges for 200 elever, men med plass for et mulig byggetrinn med utviding til inntil 350 elever. Utviding til inntil 350 elever ble realisert i 2013, som tilbygg til småskolen.

Prosjektet er løst i form av tre frittliggende bygg. Det nye ”fellesbygget” med volleyballhall, felles skolefunksjoner med kantine, samlingssal, administrasjon mm, ligger i midten. Fellesbygget er knyttet sammen med et nybygg for småskolen på den ene siden, og med eksisterende bygg, som vil være for mellomtrinnet, på den andre siden. Hver av bygningene danner sine halvprivate uteområder, slik at både småskole og mellomtrinn får egne utelekeareal. Ved hovedinngangen i fellesbygget er det amfi med scene.

Eksisterende skole er bygget i ca 1983, i én etasje og med yttervegger i tre. Nybygg er oppført i 1-3 etasjer, og materialbruken er i hovedsak treverk, med noe variasjon i type kledning.

Konkurransen er gjennomført som en totalentreprisekonkurranse i samarbeid med entreprenør Sartor Maskin AS.

Foto: luminate.no