• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Sandsli 360

Sandsli 360 er et regulerings- og boligprosjekt med ca. 210 leiligheter. Bebyggelsen er fordelt på seks blokker organisert rundt to gårdstun. Gårdstunene har en åpen side mot ettermiddagssol og utsikt i vest mot Håvardstunvannet. Høyden varierer med fire etasjer i blokkene nærmest vannet og seks etasjer med en inntrukket 7. etasje mot gaten.

Mot gaten "Sandsliåsen" danner høyhusene en ny urban situasjon, med fasadelivet mot fortau og tunge fasader av tegl og puss. Formen følger både gaten og gårdsrommene i vest, som gir en trekantet plan som igjen er brutt opp med smale gavler mot gaten. På innsiden krager langhusene ut mot sol, vann og natur. Disse er kledd med trematerialer og med en gjennomgående spalte på langs splittes bygget i to. Gårdstunene vil bli frodige med ulik identitet med de kultiverte utomhusarealene som går sømløst over til den frie natur.

Illustrasjoner: EVE Images