• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Nysæter ungdomsskule med fleirbrukshall

Stord kommune utlyste en plan- og designkonkurranse for utforming av Nysæter ungdomsskule med fleirbrukshall. Og Arkitekter prekvalifiserte seg som et av fem kontorer og leverte forslag til en tre-parallellers (8. til 10.) skole for inntil 270 barn og 45 ansatte, med mulighet for utvidelse til en fire-paralleller for 360 elever. Den eksisterende skolen var forutsatt revet, med unntak av svømmehall som skulle integreres i det nye anlegget sammen med en ny flerbrukshall og klatrehall. Flerbrukshallen skulle også være en ressurs for nærmiljøet og det ble lagt vekt på flerbruk og samlokalisering med andre kultur- og idrettsaktiviteter.

Utdrag fra juryens rapport:

«Prosjektet består av to volum, forbundet med en bro. Fra adkomstplassen kan man passere mellom byggene og komme til utearealene i sør. Grepet er tiltalende, og et godt utgangspunkt for prosjektet.

Adkomstplass mellom svømmehall og skole ligger til rette som en fin møteplass. Det legges til rette for sykkelparkering på plassen og bevegelse herfra til de ulike elevinngangene som ligger på andre siden av bygningsvolumet. Prosjektet fremstår som lesbart med tydelige innganger. Volumene er brutt fint opp og prosjektet har en tiltalende materialbruk.

Alle de fem konkurranseforslagene er godt gjennomarbeidede og godt presentert. Juryen oppfatter at oppgavens ulike problemstillinger har blitt godt belyst gjennom de ulike løsningsforslagene.»