• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Norheimsund nye barneskule

I tillegg til en oppgradering av skolens uteareal, omfattet arbeidet total rehabilitering og ombygging med nye rom og funksjoner + nybygg med stor sal med skyveamfi brukt til musikk og drama, nytt bibliotek og vrimleareal, ny hovedinngang og garderober.

Norheimsund barneskole ligger i Norheimsund sentrum og består av to bygg fra 1967/-97 og 1987. Inn mot bygg 1987 lå idrettshallen forbundet med pergola (etter ombygging fysisk knyttet sammen med skolebygget).

Skisse og forprosjektet ble utarbeidet av Rambøll og detaljprosjektering og gjennomføring av oppdraget utført i gruppekontrakt med COWI AS og Og Arkitekter AS. Prosjekteringsledelse ble utført av Og Arkitekter AS.

I tillegg til arkitektarbeider har Og Arkitekter as hatt innredningsarbeider.

Skolen er organisert med baser for hvert trinn, og hver base har fått sitt eget tema og tilhørende farge. Innredning og materialer er valgt i tett samarbeid med skolens brukergruppe. Det er lagt vekt på fleksible løsninger både i møblering og farge- og materialvalg.