• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Mindemyren mulighetsstudie

Vårt forslag for Mindemyren er for et velbalansert lokalsamfunn som vil utgjøre et pulserende, moderne og, enda viktigere, et bærekraftig forbilde for urban utvikling i Norge. Planen tar opp i seg og inkorporerer de omkringliggende områdene, som i dag er avksåret fra hverandre av den barrieren som Mindemyren utgjør i sin nåværende form. Planen vil lege det såret som Mindemyren i dag utgjør i Bergens urbane struktur.

Området innehar mange fordeler og muligheter i og med sin strategiske beliggenhet og topografiske forhold, men det utgjør i dag et miljø som er fremmed til Bergens typiske karakteristikk og kvaliteter. Bergens særegenheter - landskap, vann, farger og sunn livsstil boor endelig få prege Mindemyren med denne planen, slik at den kan tilhøre, forsterke og understøtte byens suksess.