• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Mikkjelsflaten omsorgsboliger

Prosjektet er prosjektert og utført med to bygningskropper og et mellombygg som inneholder fellesfunksjoner. 30 boenheter er organisert rundt fellesrommet med direkte adkomst til dette. Hver boenhet har livsløpsstandard og badene er tilrettelagt for elektriske rullestoler. Kjøkken med spiseplass har utsikt mot sør og adkomst direkte til atrium og terrasse. Begge etasjer er organisert etter samme prinsipp.

Utearealer har en blanding av vegetasjon og fast dekke for bevegelse på terrenget. Beboere i 1.etasje har direkte utgang til hage. Det er etablert flere avskjermete uteplasser med utsikt mot sjø og terreng.