• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Meieritomten

Idékonkurranse om muligheter for fremtidig utvikling av Tines meieritomt med tilgrensende arealer. Tapperiet og administrasjonsbygget skal bevares, og området skal romme 81000 m² bebyggelse, hvorav 30 % skal være næring og 70 % bolig.

Mulighetsstudien viser et forslag til overordnet byplangrep innenfor delområde S8 og S10 samt tilgrensende torg og gatetun i områdeplanen for Mindemyren.

Vi har fokusert på å utforske hvordan en disponering av områdene kan bidra til å gi torg, gatetun og indre gårdsrom varierte urbane kvaliteter. Videre har vi studert hvordan ulike typologier kan inngå i en urban kontekst og sammen skape gode nabolag. Generasjonsnabolag hvor barnefamiler, eldre, studenter, enslige, ungdommer og folk i sin beste alder kan bo og samhandle på et sentralt område i byen. Oppgaven tar også for seg overvannshåndtering.