• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Liljevatnet skule

Ny 2-parallell barneskole med syv åpne baser fordelt på to fløyer. Bygningen går over to etasjer og inneholder også grendahusfunksjoner.

Basefløyene er delt i to langsgående soner; en sone for praksisrom med grupperom og innganger og en sone for basene. Undervisningsarealene er i utgangspunktet utformet som relativt åpne soner. Skillene mellom basene kan plasseres i ulike posisjoner avhengig av elev- og klasseantall, slik at man med små virkemidler kan danne ulike soner og ulik grad av åpenhet. Dette gir stor fleksibilitet.

Skolens ”hjerte” er vestibylen som strekker seg over to etasjer med et galleri. Gymnastikksalen er tilknyttet hovedadkomst og vestibyle og er utstyrt med en sceneløsning som kan åpnes både mot salen og vestibyle-arealet. Tilknyttet vestibylen ligger også mediatek og heimkunnskap. Disse arealene er alle definert som grendahus.