• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Kronstadparken N2

Prosjektet ligger i transformasjonsområdet Kronstadparken og består av 220 leiligheter plassert rundt et stort felles gårdsrom. Det er en variasjon i leilighetstyper, fra 42 til 130kvm, samt tilrettelagt for bofellesskap i deler av anlegget.

Det er lagt vekt på samspill med det eksisterende verneverdige Nævdal-bygget, videreføring av eksisterende byrom samt dannelsen av nye gode uterom i en urban setting.

Blokkene er oppført med høy kvalitet med en kombinasjon av tegl, pussede flater og stående trekledning.

Foto: Og Arkitekter