• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Hansaparken

Ombygging av gamle Hansa bryggerier på Kalfaret i Bergen. Anlegget som helhet er klassifisert som bevaringsverdig industrianlegg. Anlegget består av en differensiert bygningsmasse etablert i perioden 1899 til 1974. Byggene er betraktet som tidstypiske industribygg innefor sine respektive epoker. Noen av elementene er verneverdige.

Rollen vår var reguleringsarkitekter, ansvarlige arkitekter, arkitekturprosjektering og utarbeidelse av antikvarisk dokumentasjon av all bygningsmasse før tillatelse til endring og riving ble gitt. Prosjektet inneholdt også planlegging av flytting av Alf Rolfsen sin berømte Peer Gynt freske.

Det nye utviklingskonseptet som nå er bygget, innbefatter ombygging, riving og etablering av nye bygg innefor industrianleggets område. Funksjoner som i dag er lagt inn i anlegget er: ca 200 boliger, 4000 m² skoleanlegg, 500 m² butikk, 6500 m² kontor og arkivarealer for Bergen Byarkiv samt kulturarealer som spenner fra restaurant, konsertsal, smie til museum for Hansa/Borg bryggerier. Arkitektens utfordring har således vært å bygge om eksisterende bevaringsverdige eiendomsmasse på en slik måte at særpreget ivaretas i det nye utrykket og at det sikres visuelle referanser til den opprinnelige form og funksjon. Videre har det også vært en utfordring å gi de nye bygg et uttrykk som ivaretar områdets opprinnelige karakter samtidig som det tilfører nye arkitektoniske verdier og visuelle inn- og uttrykk.

Og Arkitekter har vært ansvarlig for utarbeidelse av historisk dokumentasjon, reguleringsplan med vedtekter og prosjekterende arkitekter for de respektive delutbyggingene.

Arbeidet med reguleringsplan og prosjektering arkitektonisk utforming av anlegget er gjennomført i nært samarbeide med Byantikvaren og Bergen kommune ved plan- og byggesaksavdelingen.