• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Danmarksplass lokalsenter - med vekt på miljøtiltak knyttet myke trafikanter og E39.

Bergen Kommune inviterte de deltagende team til å foreslå løsninger for å bedre kommunikasjonen på tvers av E39. For bydelen utgjør E39 en barrière hvor myke trafikanter i dag er tvunget til å krysse denne via underganger. Og Arkitekter, i samarbeid med Metropolitan Workshop, besvarte oppgaven med en å foreslå en skulpturelt formet gangbro som kunne være port og identifikator for Danmarksplass og effektivt visuelt og funksjonelt knytte bydelen bedre sammen.

Som alternativt scenario ble det pekt på at utviklingen i Solheimsviken over tid og med reetablering av Arenum som messe- og konferansesenter vil endre tyngdepunktet i bydelen. En gangbro fra Kronstadtorget diagonalt til til den sørøstlige del av Solheimsviken ville kunne revitalisere Kronstadtorget / Danmarksplass som plassdannelse. Endelig foreslo vi at den beste og eneste løsning på sikt er å å bringe mesteparten av trafikken ned under bakkenivå i kulvert, det er bare en slik løsning som vil bidra til å forbedre miljøet både hva gjelder luftforurensning og støy.