• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Bydraget Os

Våren 2014 deltok Og Arkitekter i en avgrenset arkitektkonkurranse om «Bydraget» i Os. Tre inviterte arkitektkontor deltok for å vise muligheter for opparbeidelse av «Bydraget» i Os sentrum.

Os kommune, med sine 19 000 innbyggere, har et ønske om at Osøyro utvikler seg til et mere attraktivt sentrum. I dag preges Os sentrum av ledige lokaler med tomme butikkvinduer, få besøkende og bygninger og utearealer i forfall.

Konkurransen var et tiltak for å få livet tilbake i sentrumsgaten(e) og komme med forslag til oppgradering av plassene, bruken av gatene, kjøremønsteret, butikklokalene med vinduene, belysning og parkeringsforslag for biler og sykler. Man ønsket også å plassere en paviljong på torget.

Paviljongen vert plassert mot aust og dannar eit meir definert byrom. Plasseringa viser ei god byromsforståing.

Sitat fra juryen

Illustrasjoner: Og Arkitekter