• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Bukkeleitet

Boligfelt på Straume i Fjell kommune i landlige omgivelser med gode solforhold og utsikt mot sjøen. Bebyggelsen er fordelt på tre delområder bestående av totalt 55 boenheter. Det er prosjektert punkthus og svalgangsbygg med leiligheter samt to tomannsboliger. Enhetene er fra 60 - 120 m². Delområde B3 er tilpasset aldersgruppen 55+.

Bebyggelsen på delfelt B2b består av to hovedvolumer på tre etasjer knyttet sammen av et trappehus som går ned i parkeringskjeller. Ett volum ligger mot nord og har fire leiligheter og ett fremre volum ligger langs vei og har syv leiligheter. Bygningsvolumet mot vei har skrådd uteplassene mot utsikten til fjorden. Dette gir også skjerming mellom leilighetene og en god størrelse og utforming av privat uteopphold. Det bakre volumet er skrådd slik at det også vender seg ut mot fjorden og ikke direkte mot fremre volum.

Bygningene på delfelt B3 ligger i en tunstruktur med en felles hage- og grøntanlegg med plass for opphold og lek. Uteoppholdsarealet er delvis skjermet fra hovedtilkomstvei. Bygningene varierer i høyde fra en til tre etasjer pluss parkeringskjeller, og trapper seg ned mot det skrånende terrenget ned mot sjøen. Det største volumet har svalganger og er delt i to volum slik at det opprettholder siktlinjer mellom bebyggelsen. Denne siden av anlegget får dermed også et litt «urbant» gatepreg. Resten av bygningene rundt tunet er punkthus med fire til åtte leiligheter i hvert bygg. Sammen skaper de en fin variasjon i bebyggelsen. Punkthusene har fellesinngang mot «tunet» og alle leilighetene har tilkomst til felles parkeringsanlegg med plass for bil, sykkel og egne bodarealer. Leilighetene har i hovedsak romslige altaner som vender seg mot utsikten samtidig som de får ettermiddag og kveldsol. Takleilighetene får egne takterrasser med god utsikt utover sjøen. Nybygget har et moderne arkitektonisk utrykk. Det er brukt en variasjon i trekledning, for å understreke inntrukne og utstikkende deler av bygningene. Disse arkitektoniske elementene går igjen på alle byggene slik at anlegget får en helhetlig fremtoning.

På delfelt B9 er det prosjektert to tomannsboliger på to etasjer med adkomst fra vest og privat parkering på egen tomt. Private uteoppholdsarealer ligger både på vestsiden og østsiden av bebyggelsen.