• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

BIT Teatergarasjen

BIT Teatergarasjen har vært husløs med en nomadisk tilværelse siden 2008. Opprinnelig håpet BIT på en lokalisering på Nøstet 2011-12, den gang foran Sentralbadet. Det ble presentert et ideprosjekt/forprosjekt våren 2012, mellom den eldre bevarte bebyggelse på Nøstet og Sentralbadet.

Konseptet fikk imidlertid en meget negativ mottakelse, både med hensyn til arkitektonisk utforming og volum, samt plassering og bruk av byrom. Prosjektet ble derfor skrinlagt.

I denne forbindelse ble Og Arkitekter forespurt om å vurdere et helt nytt teaterkonsept. Vi så på muligheten til å plassere størstedelen av byggevolumet under terrengnivå (da teatersalen ikke krever dagslys) og med dette bedre utrykk og utnyttelse av arealer på gatenivået. Det nye konseptet ivaretar også en bedre bruk av byrommet og gir også en langt bedre volumforståelse. Dette gir også en god plassdannelse med et viktig knutepunkt for besøkende og myke trafikanter.

Prosjektkonseptet var utført i 2012/13 for å få i stand en diskusjon vedrørende best mulig plassering av teater og byutviklingen på Nøstet.

Illustrasjoner: Og Arkitekter