• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Bergen byarkiv

Bergen byarkiv har flyttet inn i nye lokaler på den gamle industritomten til Hansa Bryggeri på Kalfaret i Bergen. Det gamle lagerbygget fra 1959 er ombygget med kontor i tre etasjer, og hallene i fjellet rommer 17 000 hyllemeter arkiver og 2000 hyllemeter litteratur. Det er etablert nye fasader som ivaretar byggets opprinnelige stilart og karistika.