• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Ådnamarka skole

Etablering av en utvidelse til en fullverdig 2-parallellers barneskole (1-7) inkl. ombygging av eksisterende lokaler og tiltak for å få skolens inneklima godkjent med utbedringer av manglende vedlikehold.

Småtrinnet får nytt bygg med åpne undervisningsarealer, formidlingsrom, grupperom og lokaler for Skolefritidsordning (SFO). Mellomtrinn får oppgraderte lokaler i bygg A. Tilbygg og ombygging for mediatek, musikk/scene, kantiner, administrasjon med mer i bygg-B/D.

Planløsning er utformet med soneinndeling for fleksibel bruk og inneholder også arealer for nærmiljøaktiviteter.