• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Arkitektur

Og Arkitekter har en veldig variert oppdragsportefølje med både offentlige og private oppdragsgivere. Hver situasjon krever sin arkitektur, hver tomt og situasjon ønsker vi å møte med å forstå stedet/plassen der det skal bygges og bygget som skal oppføres.

Arkitektur er et rikt, innviklet og mangfoldig felt som spenner fra konkret materie til abstrakte forestillinger, og fra dørhåndtaket til byen og landskapet. Derfor trekker vi ut noen aspekter som Og Arkitekter legger vekt på. Det hele starter med samspillet med tiltakshaveren og at vi er lyttende og lydhøre.

Det er i dialog med tiltakshaver at vi henter premissene for oppgaven, ambisjonene for prosjektet. Det er i dialog med stedet, omgivelsene, terreng og tomt vi kan finne form og utstrekning til byggeoppgaven. En form og utstrekning som former en bygning, som former byggekunst, som kan være arkitektur.

I det vi formgir bygget gjør vi samtidig mange valg. Budsjett/kostnader er en utslagsgivende premiss. Ved å ha kunnskap om hele byggeprosessen kan vi gi rasjonelle svar på byggeoppgaven.

Vi har også kunnskap om de fleste aspekter av bærekraftbegrepene. Bygget skal ha klimaskall, energiløsninger, ha et bygningsfysisk svar. Her samarbeider vi med de andre rådgiverne i prosjektet for optimale bygningsfysiske svar, inklusive valg av materialpalett. Vi ønsker optimale termiske og sfæriske forhold i byggene. Og internt har vi samarbeid i vårt eget flerfaglige miljø.

Bygget er også alltid et svar på psyko-sosiale aspekter ved rom og bygg: Hvor godt er det å være menneske i dette bygget? Arkitektur er forståelse av den rommlige påvirking og opplevelse våre bygg gir, og hvilke sosiale steder vi er med og former.

Som arkitekter ønsker vi å være med på å tegne bygg som siden gir noe til sine omgivelser. Byggets fysiske form, farge og materialitet i gateforløpet/i landskapet/i naboskapet er veldig vesentlig. Bygg kan over tid vise seg å ha en forslummende effekt på sine omgivelser og det kan ha en oppbyggelig, konstruktiv effekt på omgivelsene. Vi er bevisst ansvaret vi som arkitekter har ved at bygget som reises blir noen andres utsikt, noen andres naboskap.

Som arkitekter vektlegger vi spesielt den sosiale bærekraftsøylen for prosjekter. Byggene lever lengre enn oss. Det er en viktig og vesentlig premiss for å tenke kvalitet og gode verdier når vi prosjekterer. Kvalitet i planløsninger og romorganisering. Kvalitet i logistikk, adkomster og acsess over tid i bygget. Kvalitet i høyder og romlighet for fremtidige endringer i bruk. Materialenes bestandighet og levetid. Vi må vektlegge byggets brukbarhet med det mål for øyet at brukerne/beboerne blir værende og trives, at det er rom for forandringer og endrede forutsetninger.

Som arkitekter har vi tilgang til analyse- og tegneverktøy og har stadig en faglig oppdatering. Vi vektlegger gode prosesser med lydhøre og engasjerte arkitekter. Innen vårt fag også skjer hele tiden nyvinninger, og vi reiser på studieturer og går på kurs.

Og Arkitekter har som mål å organisere seg slik at vi utnytter våre ressurser best mulig, og gir den enkelte arkitekt ansvar og spillerom. Vi organiserer oss slik at det minst er to arkitekter på hvert prosjekt. Da oppstår også den interne dialogen rundt prosjektet.

Som arkitekter ønsker vi ikke å lage døgnfluearkitektur, eller nødvendigvis hele tiden skjele til rådende moteuttrykk. Vårt nedslagsfelt for vår arkitektur er havgapet, øyer og fjell, by og land; og vi har like gjerne en god lokal bygningsmessig forankring som vi kan forme innenfor det mere urbane og felles internasjonale uttrykk.

Vi har etter hvert oppnådd et godt og mangfoldig faglig miljø, vi er mange, vi er flerfaglige og vi har god aldersspredning. Vi har vilje til Arkitektur og gleder oss til å møte alle oppdragsgivere enten deres ambisjon er å velge på øverste hylle eller ha mere kostsnadseffektive bygg.