• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Buen bygges

Og Arkitekter har fått i oppdrag å tegne Buen for Bara Eiendom AS, et nybygg til forretnings- og kontorformål. Bygget skal oppføres i Fjøsangerveien 48 på Kronstad. Navnet Buen kommer av bygningens form som er et resultat av tomt og veikurvatur ved krysset mellom Fjøsangerveien og Edvard Griegs vei.

Bygget består av to sammensatte bygg, et vertikaldelt lamellbygg på 7+1 etasjer mot syd og et horisontalt bygg med 4+1 etasjer mot nord. Bygningen skal utføres etter BREAAM Excellent-klassifisering og er på cirka 14 500 mBTA. Det vil være tre underetasjer med plass til bil- og sykkelparkering, garderober, lager og tekniske rom.

Prosjektet gjennomføres i totalentreprise i samarbeid med Constructa Entreprenør AS.

Illustrasjoner: Lund & Partnere Arkitekter, Bara Eiendom, Og Arkitekter