• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Vossvind vindtunnel

Vindtunnel for fallskjermhoppere på Tvildemoen utenfor Voss sentrum. Konseptet bak utformingen av bygget spiller på den demografiske sammensettingen av Voss i dag. Treverket på tårnet som inneholder vindtunnelen, vil med tiden gråne og høre mer hjemme i lokal byggeskikk, mens servicebygget er gitt et mer moderne uttrykk.

Bygget er plassert inntil en forhøyning i landskapet. Selve tomten ligger på nedsiden av skrenten, mens skrenten og området over er offentlig areal. Takket være en løsningsorientert kommune fikk vi bygge en gangbro fra servicebygget til offentlig gangvei. Dette grepet gjorde at den tretti meter høye konstruksjonen la seg fint inn i landskapet.

Foto: VossVind, Frøydis Asp Ormåsen og Andreas Roksvåg