• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Vossvind vindtunnel

Vindtunnel for fallskjermhoppere på Tvildemoen utenfor Voss sentrum. Konseptet bak utformingen av bygget spiller på den demografiske sammensettingen av Voss i dag. Treverket på det høye tårnet som inneholder selve vindtunnelen vil med tiden gråne og høre mer hjemme i lokal byggeskikk, mens servicebygget er gitt et mer moderne uttrykk.

Enkelt forklart består Voss i dag av innfødte vossinger og innflyttede vossinger. I konseptet har vi forsøkt å ta inn den innfødte vossingen, med bruk av tradisjonelle materialer, og paret den med en moderne innflytter, servicebygget.

Bygget er plassert inntil en forhøyning i landskapet. Selve tomten ligger på nedsiden av skrenten, mens skrenten og området over er offentlig areal. En av utfordringene i prosjektet var å få overbevist Voss Kommune om at vi skulle få lov å bygge gangbro fra det øvre platået som hadde en offentlig gangvei, over den offentlige skrenten og bort til selve vindtunnelen som står på tomten vår, men vi fikk tillatelsen til slutt, og dermed fikk vi også lagt den over 30m høye konstruksjonen fint i landskapet.

Foto: VossVind, Frøydis Asp Ormåsen og Andreas Roksvåg