• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

SWECO-bygget

Eiendommen ligger sentralt på Fantoft like ved bybanen og Fantoft studentby. Fantoft er markert som senterområde i kommuneplanens arealdel. Nybygget blir dermed en viktig brikke i urbaniseringen av Fantoft like ved innkjøringen fra Storetveitveien. Gateløpet i sør utformes med brede fortau hvor det er satt av plass til HC-parkering samt sykkelparkering med fem gjesteparkerringsplasser.

Fortau på sør- og vestsiden av bygningen blir belagt med belegningsstein. Fortausflaten brytes opp med trebeplantning. Mot nord og øst rundt den enveiskjørte vareleveringsveien vil det i hovedsak benyttes asfalt som dekke. Mot nord mellom Fantoft omsorgssenter dannes en grønn buffer beplantet med trær. Overgang mellom fortau markeres med brostein som fartsdempende tiltak. Veier utformes i tråd med reguleringsplan. Overvann håndteres via et fordrøyningsbasseng.

Arbeidsarealene dimensjoneres for 350 ansatte. Sweco vil ved innflytting ta i bruk circa 300 arbeidsplasser og 50 arbeidsplasser vil bli fremleiet.

I U1 finnes det parkeringsplasser tilknyttet varehandel, der det legges til grunn parkeringsautomat, og håndheving av private parkeringsbestemmelser ved parkeringsselskap. For kontordelen er det i leiekontrakten lagt til grunn maksimalt 100 p-plasser i U2 og U3 (pga. BREEAM-krav), hvorav fire er HC-plasser, og 15 plasser er dedikerte el-bilplasser. Parkeringsplasser med ladestasjoner utgjør 18% av Swecos bilparkeringskapasitet. De resterende 81 p-plassene disponeres til gjesteparkering, ordinære p-plasser for brukerne, og p-plasser for felles Swecobiler. Sweco legger til grunn seks egne dedikerte plasser for gjesteparkering, som ikke skal kunne benyttes av de ansatte. Det er fire HC-plasser som tilhører kontorbyggets leiekontrakt. I U2 finnes det sykkelparkering med 100 oppstillingsplasser for sykkel i tilknytning til garderobeanlegg med dusj og tørkerom.