• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Os brannstasjon Kobra

Kobra var vårt konkurranseforslag om ny brannstasjon i Os kommune. Kobra vant konkurransen, men prosjektet ble aldri realisert.

I arbeidet med ny brannstasjon har det vært viktig, gjennom virkemidler som form, uttrykk og materialbruk, å få en bygning som er tilpasset tomten og omgivelsenes karakter. Brannstasjonen skal være en spennende bygning med en ekspressiv form som samtidig uttrykker trygghet og åpenhet i forhold til både publikum og innbyggere i Os kommune.

Det har vært viktig å definere et helhetlig bygningskonsept som både er arealeffektiv og samtidig danner klare skiller mellom brannstasjonens “grove” og “fine” funksjoner. Konseptet legger også opp til en synliggjøring av virksomheten på stasjonen, både for ansatte og besøkende.

Fleksibilitet og elastisitet er essensielt for en brannstasjon og har vært viktige stikkord i utviklingen stasjonen. Gjennom enkle grep skal bygningen kunne endres etter behov og tilpasse seg nye funksjoner. Logistikken skal være så enkel som mulig, spesielt med tanke på utrykning. Brannstasjonen skal også være robust og ha en god miljøprofil gjennom god materialbruk og arealeffektive løsninger.

Et slangevolum skjærer seg inn i et prisme og deler det inn i en større og en mindre del som henholdsvis er vognhall og gymsal. Slangen består av brannstasjonens mindre og “finere” funksjoner og binder bygget sammen. Formen starter ved hovedadkomsten og ender tilslutt som et tårn mot sør. Derav mottoet Kobra.

Illustrasjoner: Og Arkitekter