• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Nye Voss gymnas

Og Arkitekter ble, som en av flere prekvalifiserte, innbudt av Hordaland fylkeskommune til en tilbudskonkurranse i form av en pris- og designkonkurranse. Oppgaven gikk ut på å utvikle Nye Voss gymnas ved å oppgradere eksisterende Jugendbygg og binde det sammen med et nytt skolebygg på ca. 12 000 m2. Anlegget vil romme over 600 elever og 100 ansatte. Dette er Hordaland fylkeskommunes satsning på å bli et kraftsenter for utdanning i regionen og lage en skole for fremtiden.

Seks grupper prekvalifiserte seg. Og Arkitekter var i gruppe med Backe Bergen AS.

Utdrag fra juryens rapport:
«Dette prosjektet har et tydelig og enkelt konsept med svært god tilpassing til tomta. Enkel utforming av bygningsvolumet gir god lesbarhet i forhold til funksjoner innenfor. Fint dimensjonerte volumer som er veltilpasset og uanstrengt i forhold til Jugendbygget og omgivelsene. Dette gir bygget en lett karakter og fasadeflater som er brutt ned til flater og volumer som harmonerer godt med Jugendbygget.

Ny skole og hall viser respekt for det gamle bygget og tomta med sine kvaliteter. Skolebygget ligger fint plassert på tomta, plassert mot nordøst. Hallen er nedgravd og utnytter høydeforskjellene i skråningen ned mot idrettsbanen. Dette frigir parkareal og luft rundt eksisterende bygg (Jugendbygget) i syd og vest, slik at dette fortsatt får spille hovedrollen på tomta. Nybygget er kompakt og har et forholdsvis lite fotavtrykk som gir store solfylte uteareal mot syd og vest. Takflater tatt i bruk til opphold. Sykkel og mopedparkering får sentral plassering ved adkomstparti noe som gir et positivt signal. Bilparkering er gjemt bak byggene i øst. Tydelig og ryddig trafikkareal i nordøst.»

Illustrasjoner: Og Arkitekter