• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Mølleneset - byrom hagerom

Tre arkitektkontor ble invitert med i en begrenset konkurranse for punkthus (høyhus) med utearealer og serveringsbygg på Mølleneset i Møllendalsveien 64 av Bergen Kommune. De ønsker å få tomten ytterligere belyst med et prosjekt som kan bli et signalbygg – et bygg som tilfører området og byen kvaliteter, god arkitektur og skikkelig utførte detaljer og materialer. Utbygger ønsker 50 leiligheter i et bygg som også kan være et pluss-hus, være bærekraftig og innen «framtidens bygg».

Vårt konsept tar utgangspunkt i beliggenheten og vi gir bygget en urban side mot allmenningen – det urbane plassrom som skal bygges opp på stedet – og en hageside – hvor vi gir mulighetene for å utvikle en grønn vegg mot vest. Flere møteplasser er lagt inn i prosjektet bl.a. en stor felles hage mot vest, mot elvesiden.

Ca. 7250 m2 bra har vi fordelt for å gi høyhuset form og volum.

Illustrasjoner: Og Arkitekter