• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Høyteknologisenteret

Laboratoriebygg for institutt for Biologi på Marineholmen. Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med det sentrale brukerutvalg ved institutt for Biologi og omfatter to bygg forbundet med et mellombygg.

Arealene disponeres av Universitetet i Bergen og har en optimal planløsning med tanke på undervisningslaboratorier, felles forskningslaboratorier og forskningsgruppers innbyrdes plassering.

Arbeidet omfatter prosjektering og gjennomføring av hoved- og detaljprosjekt, basert på forprosjekt utarbeidet av arkitektkontoret Bjerk og Bjørge AS.

Foto: Og Arkitekter