• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Draumanger

I 2020 slås Radøy kommune sammen med Lindås og Meland og danner nye Alver kommune. Og Arkitekter har på oppdrag fra Radøy kommune gjort en mulighetsstudie som vurderer potensialet for å opprettholde aktivitet i rådhuset og Prestegarden, og som også vurderer potensialet for utvidet bruk av utearealer i tilknytning til disse byggene.

I lys av det ovenstående og i forhold til overordnede og tilliggende planer, ble Manger sentrum analysert og det ble utredet ny bruk og ny utforming av uteareal og bygningsmasse i kommunal eie. Formålet var å framlegge et beslutningsgrunnlag for videre utvikling av bygg og uteområder.

Etter ønske fra kommunen ble flere lokale aktører invovert i prosessen. For å skape engasjement og nysgjerrighet i bygden ble det tidlig i prosessen gjort et stunt. Blåmalte stoler ble plassert på utvalgte steder, og lokalbefolkningen ble oppfordret til å flytte de rundt, ta bilder, og komme med innspill på sosiale medier.