• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Dansen på Skansen

Bybo AS i Bergen har skaffet seg en unik vestvendt utsiktstomt i Skansemyrveien, Fjellsiden, nær til Bergen sentrum. En tomt det har tatt syv år å regulere og som nå skal bygges ut med flotte, eksklusive leiligheter.

Tre arkitektkontor blir bedt om å komme med forslag til leilighetsbygg med parkering og uteoppholdsarealear, gangveier, boder og hageareal.

Vårt forslag legger byggene i en lenke vest på tomten og samtidig avtrappet i terrenget hvilket gir et samlet fellesareal med aktivitetssoner skjermet på østsiden av byggene. Vi utformer tre stk. punkthus med fem boliger i hvert bygg, hvorav toppleilighetene også har takterrasse.

Illustrasjoner: Og Arkitekter