• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Bergen helsehus

Bergen helsehus er en ombygging av det eksisterende "Utrustningsbygget" i Solheimsviken. Bygget inneholder ny legevakt, akuttmottak, sengepost og kontorlokaler for Helse- og Smittevernetaten. Bygget er sentralt plassert på Danmarksplass med stort felles venteareal og ekspedisjon.

Løsninger og funksjoner er utarbeidet i tett samarbeid med de ulike brukergruppene. Første etasje inneholder avdelinger for røntgen, medisin, sår, ambulansemottak og felles ventearealer. Andre etasje inneholder legevaktens administrasjon og Helse Bergens akuttpost med ti pasientrom. Tredje etasje er Bergen kommunes sengepost for øyeblikkelig hjelp med 34 pasientrom. Fjerde etasje inneholder kontorlokaler for Helse- og Smittevernetaten.

Foto: luminate.no