• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Bergen helsehus

Bergen helsehus er en ombygging av Utrustningsbygget, sentralt plassert i Solheimsviken på Danmarks plass. Bygget inneholder bl.a. ny legevakt, akuttmottak, sengepost og kontorlokaler for Smittevernkontoret og Etat for helsetjenester.

Eksisterende hovedkonstruksjon og estetiske fasadeuttrykk er beholdt. Vi har fremhevet bygget karakter ved bruk av farger og belysning. Vi har tilføyd materialer som kobber og cortenstål som er knyttet til stedets karakter og tidligere verkstedsdrift. Innendørs er bygget totalt ombygget og fått nye og moderne løsninger. Lokalene er lyse og luftige og hver avdeling er nøye tilpasset brukere og besøkende. Hovedinngang med venterom er stort og åpent med eget venterom for barn.

Det er valgt lyse og friske interiørfarger som varierer i de ulike etasjene. Dette håper vi vil øke trivselen og lette orienteringen i bygget. Det store venterommet ved hovedinngangen har fått en bølget himling som i tillegg til å være dekorativ også gir en god akustisk demping i rommet.

Planløsning er løst i samarbeid med de ulike brukergruppene i bygget. Første etasje inneholder avdelinger for røntgen, medisin, sår, ambulansemottak og felles ventearealer. Andre etasje inneholder legevaktens administrasjon og Helse Bergens akuttpost med ti pasientrom. Tredje etasje er Bergen kommunes sengepost for øyeblikkelig hjelp med 34 pasientrom. Fjerde etasje inneholder kontorlokaler for bl.a. Smittevernkontoret, helsevernenheten og Etat for helsetjenester. Bygget er godt tilrettelagt med universell utforming og det er gode forbindelser mellom etasjene med flere heiser og trapper.

Foto: luminate.no