• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Bergen byarkiv

Bergen Byarkiv har flyttet inn i nye lokaler på den gamle industritomten til Hansa Bryggeri på Kalfaret i Bergen. Det gamle lagerbygget fra 1959 er ombygget med kontor i 3 etasjer, og hallene i fjellet rommer arkiver og reoler. 17 000 hyllemeter arkiver og 2000 hyllemeter litteratur. Det er etablert nye fasader  som ivaretar byggets opprinnelige stilart og karistika.

Interiøret i publikumssoner, lesesal og sosiale soner er fremhevet med signalrød farge.  I lesesalen er reoler designet for å romme bøker fra gulv til tak. Transparente tekstiler er brukt for å myke opp i korridorer og kontor.