• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Varden skole snart klar for åpning

Etter at de første strekene ble tegnet i 2012, er det nå bare få måneder igjen til Varden skole ferdigstilles. Grunnet inneklimaproblemer og utfordrende dreneringsforhold på tomten, er store deler av det gamle anlegget revet, og kun den verneverdige A-blokken står igjen i rehabilitert form. Sammen med et større nybygg står Varden skole nå fram i ny form sammen med et flott uteanlegg der eksisterende kvaliteter på tomten er forent med nye ideer.