Bjørketeigen barnehage
Byggherre: Kvam Herad Ferdigstilt: 2011 Areal: 1032 m² Bjørketeigen barnehage er barnehage med fem og en halv avdeling fordelt på tre baser, med til sammen 92 barn, og personalavdeling for rundt 30 ansatte. Prosjektet er et ombyggingsprosjekt, hvor et institusjonsbygg med driftsbygning, bygget i 1979, ble bygget om til barnehage i hovedbygget og utegruppe i driftsbygningen. Bjørketeigen barnehage utegruppe er en avdeling for 16 barn med 4 ansatte. Til eksisterende hovedbygg er det etablert to mindre tilbygg for inngangspartier og ventilasjonsrom, og for øvrig innvendig ombygging i begrenset grad.