Bergen Helsehus
Ombygging av eksisterende Utrustningsbygg i Solheimsviken til Helsehus. Bygget inneholder ny Legevakt, akuttmottak, sengepost og kontorlokaler for Helse- og Smittevernetaten. Bygget er sentralt plassert på Danmarksplass med stort felles venteareal og ekspedisjon. Løsninger og funksjoner er utarbeidet i tett samarbeid med de ulike brukergruppene. 1. etasje inneholder avdelinger for røntgen, medisin, sår, ambulansemottak og felles ventearealer. 2. etasje inneholder Legevaktens administrasjon og Helse Bergens akuttpost med 10 stk pasientrom. 3. etasje er Bergen Kommunes sengepost for øyeblikkelig hjelp med 34 pasientrom. 4. etasje er kontorlokaler for Helse- og Smittevernetaten. Byggherre: Utrustningsbygget AS Areal: 8 900 m2 Ferdigstilt: November 2015 Foto: Eirin Helland, Luminate AS