Wiederbergbygget, Kanalveien 11
Fem etasjers kontorbygg pluss parkeringskjeller. Bygget er oppført i grønt glass med avrundete hjørner og utvendige heiser. Bygget har seks etasjer med et samlet areal på 8 600 kvadratmeter. Det er tegnet av Og Arkitekter og bygget i totalentreprise av LAB Entreprenør. Entreprisekostnaden er 129 millioner kroner ekskl. mva. Byggestart var i april 2012 og bygget stod ferdig 1. november 2013. Bygget er hovedkvarteret til Strømberg Gruppen og vil også huse KPMG så vel som Og Arkitekter as. Bygget inneholder kontorer, møterom, kantine, et atrium og to plan med parkering. Kontoretasjene har en kombinasjon av cellekontorer og landskap. Det er cirka 180 kontorarbeidsplasser i bygget, og hele bygget har universell tilgjengelighet. Bygget ligger mellom Kanalveien og Fjøsangerveien, som er hovedinnfartsåre til Bergen sentrum fra sør. Tomten er på cirka tre mål og har fjellgrunn.