Slåtthaug videregående skole - verksted
Byggherre: Hordaland fylkeskommune Ferdigstilt: 2015 Areal: 1 105 m2 Verkstedsbygg for undervisning. Tre verkstedshaller og ett undervisningsrom. Og Arkitekter har stått for detaljprosjektering. Skisse og forprosjekt er tegnet av Origo Arkitekter. Kunstnerisk utsmykking er gjort av Susanne Kathlen Mader. Alle foto: Susanne Kathlen Mader (www.mader.no)