Kvinnherad videregående skole
Byggherre: Hordaland Fylkeskommune Areal: 6 300 m2 Ferdigstilt: 2013 Utvidelsen av skolen skjer som påbygg av eksisterende verkstedsbygg mot øst. Den nye fløyen blir knyttet til det eksisterende kommunikasjonsmønsteret i hovedbygget via en ny, overbygget, passasje med glasstak mellom hovedbygget og nybygget. Nybygget får sentralt trappehus og heis inntil denne forbindelsen. I 2.etg i eksisterende verkstedsbygg etableres det en gjennomgående korridor på mesanin gjennom verkstedshallene. Denne korridoren knytter det eksisterende verkstedsbygget og den nye fløyen sammen og gir samtidig generalitet til bygget, universell utforming og maksimal utnyttelse av arealene i eksisterende verkstedsbygg. Det etableres rømningstrapper i begge ender av korridoren både mot øst og nord. Det blir kjørbar adkomst for varelevering mellom idrettshallen og dagens skolebygg, samt kjørbar adkomst for semitrailer til varelevering på nordsiden av verkstedsbygget.