Sund ungdomsskule
Byggherre: Sund kommune Areal: 1 400 m2 Oppstartsår: 2015 Og Arkitekter har vunnet konkurransen om rehabilitering og utvidelse av Sund ungdomsskule. Skolen skal rehabiliteres og utvides for å møte en elevøkning som gir kapasitet til 360 elever. Konkurranseforslaget presenterer et nybygg over tre etasjer i forlengelsen av eksisterende bygg. Nybygget består av to bygningskropper som tar opp eksisterende bygningsform med saltak og husbredder, men introduserer nye materialer som kan videreføres i en senere rehabilitering av eksisterende bygg. Nybyggets plassering gir skolen en åpen og imøtekommende hovedinngang, samtidig som den bevarer eksisterende adkomst til skoleplassen og eksisterende bygg. Nybygget er på nærmere 1 400 m2, og huser skolens nye administrasjonslokaler, lærerarbeidsplasser, skolehelsekontorer, lærergarderober og tekniske rom, samt ny kantine og skolekjøkken. Det er også tegnet et tilbygg som huser rom for musikkundervisning. Prosjektet utføres i samarbeid med Sartor Maskin AS.