Kokstad mulighetsstudie
Tiltakshaver: Bergen Tomteselskap AS Ferdigstilt: 2010 Bergen Tomteselskap inviterte høsten 2010 Og Arkitekter sammen med Metropolitan Workshop til en mulighetstudie for Kokstad Vest – en utvidelse av det eksisterende industri- og kontorområdet. Gjennom grundig situasjonsanalyse ble det utarbeidet en 16-punkts visjon for hva Kokstad kan bli i fremtiden. En revurdering av gitt verdivurdering av landskap ga oss grunnlag for å foreslå et plangrep hvor mer areal kunne bebygges samtidig som det tilliggende friluftsområdet Storrinden kunne gjøres mer tilgjengelig. Bebyggelse og natur fikk med dette større kontaktflate og slik kunne bebyggelse og natur gjensidig forsterke hverandres kvaliteter. Parallelloppdraget er utarbeidet i samarbeid med Metropolitan Workshop.