Danmarksplass idéutvikling
Tiltakshaver: Bergen kommune Ferdigstilt: 2008 Bergen Kommune ville ha belyst hvordan Danmarksplass kunne utvikles som lokalsenter og hvilke miljøtiltak som ville være de beste. Danmarksplass er en trafikkmessig flaskehals med særlige miljøutfordringer knyttet til forurensning fra en trafikk med lite flyt. Samtidig er Danmarksplass historisk og faktisk en port til Bergen. Våre skulpturelt formede broløsninger kan rekonstituere Danmarksplass og binde sammen Solheimsgaten og Bybanestoppet eller også binde sammen Solheimsviken, og med tiden Nye Arenum og nytt hotell med den opprinnelige Danmarksplass. For egen regning la vi til løsning av transitt-trafikk i kulvert/tunnel, noe som gikk utenfor konkurranseprogrammets rammer. Vi er sikker på at dette er et tiltak som over tid vil bli realisert. Det løser problemer med luftforurensing og støy, og det binder sammen en bydel splittet i 2 deler. Parallelloppdraget er utarbeidet i samarbeid med Metropolitan Workshop.