Ørnen hotell
Byggherre: Obos Forretningsbygg AS Ferdigstilt: 2010 Areal: 11 908 m2 Utarbeidelse av skisseprosjekt, hotell med 360 rom samt konferansearealer og øvrige fellesfunksjoner. Utkastet fikk meget god omtale og ble vurdert som nr. 2 i den innbudte konkurransen. Prosjektet ble utformet i samarbeid med Metropolitan Workshop i London. Det ble lagt stor vekt på miljøaspektet med særlig vekt på størst mulig reduksjon av utslipp av klimagasser. Hotellet var tenkt utført som passivhus. Hotellet ble utformet som et landemerke, og temaet for hotellets interiør ble norsk (og bergensk) design, hvor kvalitet, tidløshet og særpreg klang sammen med hotellets eksteriøre kvaliteter.