Norheimsund barneskule
Byggherre: Kvam herad Areal: 4 052 m² Ferdigstilt: 2013 Ombygging 2 610 m², nybygg 1 442 m² + skolens uteområde. Norheimsund barneskole ligger i Norheimsund sentrum og består av to bygg fra 1967/-97 og 1987. Inn mot bygg 1987 lå idrettshallen forbundet med pergola (etter ombygging fysisk knyttet sammen med skolebygget).Skisse og forprosjektet ble utarbeidet av Rambøll og detaljprosjektering og gjennomføring av oppdraget utført i gruppekontrakt med COWI AS og Og Arkitekter AS. Prosjekteringsledelse ble utført av Og Arkitekter AS. Arbeidet omfattet total rehabilitering og ombygging med nye rom og funksjoner + nybygg med stor sal med skyveamfi brukt til musikk og drama, nytt bibliotek og vrimleareal, ny hovedinngang og garderober. I tillegg til arkitektarbeider har Og Arkitekter as hatt innredningsarbeider for den nye barneskolen i Norheimsund. Skolen er organisert med baser for hvert trinn, og hver base har fått sitt eget tema og tilhørende farge. Innredning og materialer er valgt i tett samarbeid med skolens brukergruppe. Det er lagt vekt på fleksible løsninger både i løsninger, møblering og farge- og materialvalg.