Behind Living
Behind Living er et boligkompleks bestående av 64 leiligheter og syv rekkehus med felles parkeringskjeller. Tanken bak konseptet var å lage et mest mulig oppløst volum med et særegent uttrykk basert på et tenkt familiebilde med personer i varierende høyde. I front lå det en person som dannet et lavere leilighetsbygg. Prosjektet ble siden tegnet om for å tilpasses markedet, men hovedblokken har fremdeles det uttrykket som den var tiltenkt fra begynnelsen. Blokken varierer i høyde og følger åskammen som den ligger inn mot. Rammen rundt de store glassflatene i toppen markerer ansiktet til «familien Blom» som de en gang het.