Fjøsangerveien 68 B
Byggherre: Rasmussen Eiendom AS Areal: 14 000 m2 Ferdigstilt: 2004 Bilforretning med verksted samt kontorbygg for privat næring og offentlige etater. Bygget er laget av selvbærende sandwichelementer i betong med dekker av hulldekkelementer. Mot øst, hvor bygget er i seks etasjer, er det benyttet store glasspartier med solreflekterende glass og værhud med Opacifier-glass. Det benyttes vannbåren varme fra fjernvarmeanlegget i Rådalen.