Gjensidigegården Vest
Byggherre: Gjensidige Forsikring Areal: 14 150 m2 Ferdigstilt: 1994 1. premie i innbudt arkitektkonkurranse. Og Arkitekter as ved arkitektkontoret Ulf Røstøen as har vært prosjekterende arkitekter for gjensidigegården i Sandviken, Bergen. Bygget er reist på et tidligere byggs bærende konstruksjoner. Bygget er plassert i et sensitivt byrom med verneverdig bygningsmasse som tilstøtende bygningsnaboer. Det ble av myndighetene stilt strenge krav til arkitektonisk form og utrykk med krav om klare referanser til omgivelsenes stedskarakter.