Kvam ungdomsskule
Byggherre: Kvam herad Ferdigstilt: 2008 Areal: 5 700 m² BRA, hvorav 2 100 m² nybygg Eksisterende ungdomsskole som er ombygget og utvidet med nybygg, til 3-parallell ungdomsskole for 300 elever. Skolen har 18 baser med tilhørende grupperom og formidlingsrom, fellesrom, spesialrom, lærerarbeidsplasser og multisal tilknyttet kantine. Multisalen går over to etasjer,med galleri, og har skyveamfi for 160 personer, og er skolens samlingsrom. Eksisterende gymnastikksal er beholdt uten ombygging. Skolen er formet som en T, med nybygget som binder sammen de tidligere separate fløyene i skolen. Eksisterende skole er tegnet i 1966-67og oppført som fire ulike volumer i 2-3 etasjer, med yttervegger i betong og tegl og flate tak. Nybygg har fått tilnærmet samme materialuttrykk, det har 3 etasjer, og tak med slakt fall. Oppdraget er utført på grunnlag av forprosjekt fra Rambøll. Og Arkitekter har gjennomført det videre arbeid fra detaljprosjektering til ferdig bygg. COWI har vært rådgivingsgruppe på tekniske fag. Og Arkitekter har også hatt interiøroppdraget.