Welltec
Byggherre: Lønningen Næringspark AS Areal: 3 565 m2 Ferdigstilt: 2011 Bygget ligger like ved Midtre tjernet på Lønningsflaten. Bergen kommune ved Grønn Etat var svært opptatt av at vannet og eksisterende strandlinje skulle bevares. Dette var helt i tråd med tiltakhavers intensjoner og derfor ble det valgt en glassfasade mot tjernet, med reflekterende glass slik at vannet skulle gjenspeiles i fasade for ytterligere å fremheve nærheten til vannet. For å videre heve den visuelle kvaliteten ble det valgt å benytte polerte betongelementer i fargene hvit og svart. Et lite innslag av grønne plater er montert ved hovedinngangen, da dette er Welltecs logofarge og man ønsker å tydeliggjøre hvem som er i bygget.