Straume Teknologisenter
Byggherre: Brødrene Ulveseth AS Areal: 7 800 m2 Ferdigstilt: 2008 Et tidløst og fleksibelt kontorbygg med moderne løsninger. Tomten er på 10 mål og dels sprengt og dels fylt ut. Bygget er på 7 800 kvadratmeter. Det har en hovedfløy i nord-sør retning og tre sidefløyer mot vest. Hovedfløyen er på fire etasjer, mens sidefløyene er på tre etasjer. Det er bygget i totalentreprise. Byggestart var i månedskiftet januar/februar 2007 og sto ferdig for innflytting i august 2008. I tillegg til kontorer, mest cellekontorer, men også noe landskap, finnes også et auditorium med 130 sitteplasser. De fleste kontorene er på cirka ti kvadratmeter. Når hele bygget er tatt i bruk vil det arbeide cirka 300 mennesker i det. Utenfor bygget er det 240 parkeringsplasser.