Brann Stadion
Byggherre: Brann Stadion AS Samlet areal: 18 000 m² Ferdigstilt: 2007 Etablering av nytt tribuneanlegg på eksisterende Brann Stadion. Oppdraget omfattet utarbeidelse av reguleringsplan for nytt stadionanlegg samt prosjektering av nytt tribuneanlegg, inneholdende ordinære tribunefasiliteter samt ulike kategorier VIP losjer, arealer for media og presse, kontor, møterom og treningsarealer for Sportsklubben Brann, butikk for sponsorartikler, salgsboder etc. Anlegget er gitt et transparent uttrykk ved anvendelse av glass i fasadene og er søkt nedtonet blant annet av hensyn til omliggende, eldre trehusbebyggelse. Kompleksiteten i reguleringsarbeidet omfattet bl.a. hensyntagen til eldre, verneverdig trehusbebyggelse samt trafikale og funksjonelle forhold relatert til nabolaget.